LỊCH VẠN NIÊN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trương Phước Long)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Anh0251.jpg Anh0242.jpg Anh0231.jpg Anh0222.jpg Anh0212.jpg Anh0201.jpg Anh0191.jpg Anh0181.jpg Anh017.jpg IMG_2919.jpg IMG_2913.jpg IMG_2911.jpg IMG_2900.jpg IMG_2899.jpg IMG_2893.jpg IMG_2894.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  PHIẾU KIỂM KÊ TÀI SẢN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Phước Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:21' 30-12-2011
  Dung lượng: 21.0 KB
  Số lượt tải: 1334
  Số lượt thích: 0 người

  PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ
  Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú.
  Tên tài sản :………………… Tên tài sản :………………… Tên tài sản :…………………
  Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : ……………
  Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ………
  Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : …………………….
  Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011

  PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ
  Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú.
  Tên tài sản :………………… Tên tài sản :………………… Tên tài sản :…………………
  Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : ……………
  Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ………
  Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : …………………….
  Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011

  PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ
  Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú.
  Tên tài sản :………………… Tên tài sản :………………… Tên tài sản :…………………
  Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : ……………
  Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ………
  Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : …………………….
  Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011

  PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ
  Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú.
  Tên tài sản :………………… Tên tài sản :………………… Tên tài sản :…………………
  Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : ……………
  Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ………
  Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : …………………….
  Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011

  PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ
  Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú.
  Tên tài sản :………………… Tên tài sản :………………… Tên tài sản :…………………
  Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : ……………
  Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ………
  Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : …………………….
  Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011

  PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ
  Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú.
  Tên tài sản :………………… Tên tài sản :………………… Tên tài sản :…………………
  Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : ……………
  Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ………
  Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : …………………….
  Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011

  PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ PHIẾU KIỂM KÊ TSCĐ
  Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú. Đơn vị : THCS Hưng Phú.
  Tên tài sản :………………… Tên tài sản :………………… Tên tài sản :…………………
  Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : …………… Bộ phận sử dụng : ……………
  Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ……… Năm đưa vào sử dụng : ………
  Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : ……………………. Hiện trạng : …………………….
  Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011 Ngày kiểm kê : 31/ 12/ 2011
   
  Gửi ý kiến